Algemene vergadering

1 februari, 18u - 22u
Restaurant Belvoirpark,
Seestrasse 125, 8002 Zürich

Op 1 februari 2020 vond onze algemene vergadering plaats in het restaurant Belvoir in Zürich.

Er waren ongeveer 30 leden aanwezig en ook de jongere generatie was in grote aantallen vertegenwoordigd. 

Greta Meukens, een geëngageerd bestuurslid sinds 2013, treedt af voor het nieuwe jaar. Ze blijft echter lid van de vereniging en we kijken er naar uit om haar weer te ontmoeten bij tal van activiteiten.

Katrien Marcelis geeft haar taken als vicevoorzitster door aan Elisabeth Haers-Widmer. Voorzitster Anne Stockman zal nauw samenwerken met Elisabeth Haers-Widmer ter voorbereiding van de fakkeloverdracht van volgend jaar. Hans Verbeke heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld als penningmeester. Pascal Decoussemaeker en Maja Pavlek blijven ook lid van het bestuur.  Het bestuur voor 2020 bestaat dus uit 6 leden.